Miljøvenlige rengøringsmidler er det rigtige valg til arbejdspladsen

Et sundt og godt arbejdsmiljø betyder alt på en arbejdsplads

Når det kommer til arbejdspladser, betyder arbejdsmiljøet rigtigt meget. Arbejdsmiljøet er med til at gøre en kæmpe forskel i forhold til, hvor mange medarbejdere der melder sig syge, hvor mange der siger op, og hvor mange der vælger at blive på arbejdspladsen i mange år. Et arbejdsmiljø kan deles op på flere forskellige områder. Der er f.eks. det fysiske arbejdsmiljø i form af om arbejdsforholdene er fysisk sikre for medarbejderne, heriblandt om det er et sundt arbejdsmiljø. Der findes også det psykiske arbejdsmiljø, som handler om, hvorvidt medarbejderne trives, om de arbejder inden for rimelige rammer og krav, og om de føler sig set hørt og mødt.

Fysisk arbejdsmiljø og dets betydning

Det fysiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes trivsel og sundhed. Det fysiske arbejdsmiljø indbefatter f.eks. indeklimaet, støj og belysning, indretning af kontoret, korrekt udstyr og maskineri. På alle arbejdspladser, skal der laves en arbejdspladsvurdering, for at sikre, at det fysiske arbejdsmiljø er, som det skal være. Det kan have stor betydning og på nogle arbejdspladser i produktion få fatale konsekvenser, hvis der ikke er styr på det fysiske arbejdsmiljø. Medarbejdere der har et fysisk hårdt arbejdsmiljø, lever i stor risiko for at blive opleve store fysiske skavanker, når de bliver pensioneret. Særligt nogle områder såsom social- og sundhedshjælpere og assistenter arbejder med mange løft, mange vrid og med store hastigheder i løbet af dagen. Hvis der f.eks. sættes store krav til, hvor meget medarbejderne skal nå i løbet af dagen, kan det gøre, at medarbejderne løber stærkt. Det kan betyde, at de kommer til at lave et vrid eller et løft, som er uhensigtsmæssigt. Andre medarbejdere særligt inden for erhvervsuddannelserne har samme udfordringer. Hvis der ikke er styr på de store maskiner i produktionen, kan det have fatale konsekvenser med døden til følge. Det fysiske arbejdsmiljø, er derfor meget vigtigt.

Miljøvenlige rengøringsmidler

Der er medarbejdere i rengøringsbranchen, som efter mange år med kemikalie fyldte rengøringsprodukter, får følgegener, som de aldrig kan komme af med igen f.eks. i form af allergi. Det rigtige valg for din virksomhed er derfor altid at anvende miljøvenlige rengøringsmidler, så I opnår et sundt og rent arbejdsmiljø både for rengøringsassistenten og de øvrige ansatte. Læs mere på trifu.dk, hvor du kan få et uforpligtende tilbud. Der findes et større udvalg af miljøvenlige rengøringsmidler f.eks. rengøring, der indeholder mikrobiologisk kemi, organisk kemi og desinfektion. Produkterne kan bruges til rengøring og vedligeholdelse af overflader i køkken, bord overflader, rengøring af store lagerhaller osv. Mulighederne er mange, når det handler om at finde de rigtige produkter til dit firma.

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø har også stor betydning for dine medarbejder. Medarbejdernes interne konflikter, brokkerier i krogene osv. kan være drænende for arbejdsglæden, og medarbejderne kan helt miste lysten til deres arbejde. Når der skal ske ændringer i det psykiske arbejdsmiljø, er det straks sværere. Et psykisk dårligt arbejdsmiljø kan dog skyldes mange ting. Det psykiske arbejdsmiljø kan nemlig være dårligt pga. dårlige arbejdsforhold, dårlige arbejdsstillinger, urimelige krav fra ledelsen og manglende anerkendelse af ens arbejdsindsats. Det er mange ting, der kan gøre det, men det psykiske arbejdsmiljø er afhængig af, at det fysiske arbejdsmiljø fungerer. Det er derfor igen vigtigt at sørge for, at alt er, som det skal være, så medarbejderne f.eks. ikke bliver frustrerede. Et godt sted at starte for at varetage det psykiske arbejdsmiljø, er at gennemtjekke om alt er, som det skal være i forhold til det fysiske arbejdsmiljø. Derefter kan man overveje at tilkøbe nogle foredragsholdere, som kan sætte fokus på arbejdsmiljøet eller at tage medarbejderne med på en teambuilding tur.